Technology seminars

Date:
Friday, April 7, 2017
Info:


Elektronica is vandaag alomtegenwoordig geworden. De basistechnologie voor het vervaardigen van een elektronische module is het solderen van elektronische componenten op een Printed Circuit Board (PCB) die de verbindingen tussen de componenten realiseert. De PCB en PCB assemblage technologie biedt heel veel mogelijkheden maar stelt ook bepaalde randvoorwaarden en vereist een goede ontwerpmethodiek om te komen tot kostefficiënte, kwaliteitsproducten. Dit vergt enige basiskennis van deze technologieën.
Een korte “time-to-market” en een kostefficiënte industrialisatie van nieuwe producten vergt een goede communicatie tussen de ontwerp-, industrialisatie- en aankoopafdelingen enerzijds en de productie-eenheid anderzijds. Kennis bij de eerstgenoemde afdelingen omtrent de technologie en de gangbare industriële technieken voor de productie van PCB en PBAs is hierbij een belangrijk element.
Aangezien heel wat bedrijven niet (meer) over eigen elektronische productiefaciliteiten beschikken, biedt het EDM programma op regelmatige basis de mogelijkheid om in een namiddagsessie kennis te maken met de basistechnologie van PCB en PBA fabricage. Door deze sessie te organiseren in de PCB resp. PBA productieomgeving zelf wordt de gelegenheid geboden om kennis te maken met de technologie in de praktijk.

Deze training kadert in het Electronic Design & Manufacturing programma. Organisatie met medewerking van imec academy.

Date:
Friday, March 10, 2017
Info:

Deze training kadert in het Electronic Design & Manufacturing programma. Organisatie met medewerking van imec academy.

Elektronica is vandaag alomtegenwoordig geworden. De basistechnologie voor het vervaardigen van een elektronische module is het solderen van elektronische componenten op een Printed Circuit Board (PCB) die de verbindingen tussen de componenten realiseert. De PCB en PCB assemblage technologie biedt heel veel mogelijkheden maar stelt ook bepaalde randvoorwaarden en vereist een goede ontwerpmethodiek om te komen tot kostefficiënte, kwaliteitsproducten. Dit vergt enige basiskennis van deze technologieën.

Een korte “time-to-market” en een kostefficiënte industrialisatie van nieuwe producten vergt een goede communicatie tussen de ontwerp-, industrialisatie- en aankoopafdelingen enerzijds en de productie-eenheid anderzijds. Kennis bij de eerstgenoemde afdelingen omtrent de technologie en de gangbare industriële technieken voor de productie van PCB en PBAs is hierbij een belangrijk element.

Aangezien heel wat bedrijven niet (meer) over eigen elektronische productiefaciliteiten beschikken, biedt het EDM programma op regelmatige basis de mogelijkheid om in een namiddagsessie kennis te maken met de basistechnologie van PCB en PBA fabricage. Door deze sessie te organiseren in de PCB resp. PBA productieomgeving zelf wordt de gelegenheid geboden om kennis te maken met de technologie in de praktijk.