Innovatief bedrijvennetwerk

Neem deel aan een innovatief bedrijvennetwerk rond slimme, geconnecteerde (IOT) producten

                                               

Slimme geconnecteerde producten bieden kansen op meerwaarde, maar ze omvatten ook nieuwe uitdagingen die impact hebben op uw bedrijf. Ze vereisen vaak nieuwe kennis en vaardigheden, gaan gepaard met een hogere complexiteit en nood aan toenemende specialisatie en maken een nieuwe of nauwere samenwerking in de waardeketen noodzakelijk.

De kunst is om via slimme producten meerwaarde te creëren die kan worden opgeschaald en aan de juiste kost aangeboden. Dit opent nieuwe opportuniteiten, maar zorgt ook voor transformaties binnen de bedrijven. Het succesvol introduceren en integreren van nieuwe technologiecombinaties en het opschalen van slimme producten vormen een grote uitdaging!

Beide ingrepen vragen om een aangepaste organisatie en aanpak. Hoe gaan we best tewerk? Waar hebben productbouwers enerzijds en technologieaanbieders en toeleveranciers anderzijds nood aan om tot succes te komen? Hoe ziet u de toekomst van uw slimme, geconnecteerde producten, uw onderneming, uw sector?

Sirris, Imec en Centexbel-VKC willen samen met u antwoorden vinden en komen u tegemoet met de oprichting van een cluster of innovatief bedrijfsnetwerk (IBN). Dit is een lerend netwerk door en voor bedrijven, met kennisinstellingen die coachen, modereren en helpen bij de opzet van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en projecten, zodat de leden de uitdagingen sneller en beter kunnen aangaan en zo competitief voordeel opbouwen tegenover de concurrentie op wereldschaal.

Voor wie?

Het netwerk richt zich op bedrijven in de waardeketen van slimme producten: op zowel productenbouwers als technologieaanbieders en toeleveranciers (HW/embedded systems en elektronica, IoT/cloud, kunststofbedrijven en textielbedrijven), en binnen deze twee doelgroepen op zowel kmo's als grot(er)e ondernemingen.

Wat mag u verwachten?

Inspiratie:

Als clusterlid wordt u geïnformeerd over nieuwe kennisdomeinen, onder andere via thematische sessies rond de diverse aspecten, zowel rond technologie en markttoepassingen als methodieken en aanpak. De thema’s worden vastgelegd in nauw overleg met de doelgroepen. We brengen u up to date via relevante roadmaps, die we u bevattelijk uitleggen, zodat u ze kan interpreteren binnen uw context. Zo zal u beter beslissingen kunnen nemen, risico’s vermijden en wordt een snellere go-to market mogelijk.

Maatadvies:

De cluster helpt de leden hun individuele noden en thema’s in kaart te brengen. Experts ondersteunen u bij het vormen van een toekomstvisie en het identificeren van wat belangrijk is voor uw opschaling.

De cluster biedt u een lokaal platform, waar u gerichte samenwerking met andere bedrijven en specialisten kunt opzetten en waar uw eigen experts terecht kunnen voor vragen. U kunt leren hoe anderen omgaan met de opschalingsproblematiek. Dit via bedrijfsbezoeken bij leden, netwerking en partner-matching-seminaries.

Synergie & netwerken:

Als clusterlid verwerft u meer inzicht in de waardeketen voor de opschaling van slimme producten en dit in een lerend netwerk. Hier kunnen bedrijven gezamenlijk ontdekken wie welke rol kan opnemen binnen de waardeketen. In deze high-end marketplace kunnen bedrijven die de stap willen zetten van een passief naar een slim product op efficiënte wijze kennismaken met de brede waardeketen van gespecialiseerde toeleveranciers. De kennisinstellingen spelen hierbij een modererende rol en fungeren als neutraal, kritisch klankbord.

Bedrijven kunnen ook inspiratie opdoen dankzij testimonials en bedrijfsbezoeken die we voorzien.

Initiatie , exploratie en ondersteuning voor vervolgprojecten

Typisch ontstaan er in de schoot van de cluster thema’s waarvoor nog onderzoek nodig is. Vanuit de cluster helpen we bedrijven om de juiste subsidiekaders te detecteren voor individueel, collaboratief of collectief onderzoek. Daarnaast helpen we ook met de opzet van het concept voor een dergelijk subsidieproject.

Uw engagement?

Door dit generieke en relevante thema in een dergelijke format aan te bieden draagt de Vlaamse overheid (VLAIO) 50 procent bij in de kosten. De kosten voor deelname zijn afhankelijk van de grootte van uw bedrijf.

Wil u deelnemen aan dit initiatief of wenst u verdere toelichting over dit clusterinitiatief? Neem vóór 16 maart contact op met Luc Coppers of Bas Rottier.

Luc.Coppers@sirris.be +32 491 34 53 70

Bas.Rottier@sirris.be +32 491 86 91 70