Bits & Chips Hardware Conference 2010

Info: 

Techwatch Events organiseert op 17 juni de derde Bits&Chips Hardware Conference. Dit event voor hoogopgeleide professionals en technisch managers uit de high-end elektronica- en IC-ontwikkeling draait om informatie uitwisselen, kennismaken en netwerken.
Bits&Chips Hardware Conference 2010 biedt u de kans om op één dag bij te praten met uw vakgenoten en kennis te maken met specialisten en leveranciers van componenten, tooling, kennis en diensten.
In het lezingenprogramma komen thema’s aan bod zoals chipsontwerp, EMS, Reach/Rohs, FPGA´s en RF-systemen. We staan open voor goede ideeën die dit event kunnen versterken.
Naast de gebruikelijke onderwerpen wil de organisatie dit jaar ook aandacht besteden aan de verschuivende waardeketens in electronics manufacturing services (EMS) en de distributie van hoogwaardige elektronicacomponenten. Aandacht voor nieuwe wet- en regelgeving voor milieubelastende stoffen (Reach en Rohs) lijkt ons ook gepast.
Bits&Chips Hardware Conference 2010 wordt ondersteund door Bits&Chips en de inmiddels zeer populaire Bits&Chips-nieuwsbrief.

cEDM bijdrage:

Lezing: "PCB-ontwerp- en realisatieproblematiek in het Rohs-tijdperk" (Geert Willems)
Vier jaar na het effectief worden van de RoHS richtlijn stellen we vast dat de kost, kwaliteit en betrouwbaarheid van elektronica in het RoHS tijdperk onvoldoende onder controle is. Aan de grondslag van deze situatie ligt de verhoogde complexiteit van de productrealisatie, de complexe toeleveringsketen met bijhorende versplintering van kennis en verantwoordelijkheden, een onderschatting van het belang van PCB/PBA technologie- en kwaliteitaspecten bij heel wat “fabless” OEM en onvoldoende “end-to-end” inzicht in de elektronische productrealisatie. De problematiek zal worden geschetst met de concrete gevolgen uit de praktijk vandaag.
Kennis is de sleutel tot succesvolle PBA realisatie. Traditioneel is deze kennis op ervaring gebaseerd. De revolutionaire omschakeling veroorzaakt door de RoHS regeling heeft de elektronica-industrie als geheel op onbekend terrein geplaatst waar ervaringskennis niet voor handen is. Een alternatieve wetenschappelijk onderbouwde aanpak dringt zich op om de uitdagingen gesteld door de dynamiek van milieurichtlijnen en technologieontwikkling tot opportuniteiten om te buigen. Hoe het anders kan, wordt geillustreerd aan de hand van een concreet voorbeeld: de selectie van een geschikt FR4 laminaat voor een loodvrij te solderen PBA.

Presentations: 

See our Presentations section.

Date: 
Thursday, June 17, 2010
Location: 

Evoluon, Noord Brabantlaan 1a, 5652 LA Eindhoven, The Netherlands