Technology seminars

Date:
Monday, January 25, 2021
Info:

Workshop language is English.

This webinar is part of the COOCK project 'Orienting and deciding in smart product exploration'. More information about this project can be found on the project page

Subscription:

Registration is possible at the websit of our partner Sirris: 
Webinar - Accelerate and strengthen your idea for a smart product | Sirris

Date:
Thursday, October 29, 2020
Info:

Lecturer: Geert Willems, Ph.D., imec
Presentation: video streaming
Interaction: MS Teams parallel session
imec employees can participate on-site (max. 20)

Subscription:

Link for course registration at imec academy.

For imec employees: use this link.

Date:
Wednesday, September 30, 2020
Info:

Lecturer: Geert Willems, Ph.D., imec
Presentation: video streaming
Interaction: MS Teams parallel session
imec employees can participate on-site (max. 20)

Subscription:

Link for course registration at imec academy.

For imec employees: use this link.

Date:
Thursday, March 26, 2020
Info:

CANCELLED

Lecturer: Geert Willems, Ph.D., imec

Lunch and coffee included.

Subscription:

Link for course registration at imec academy.

For imec employees: use this link.

Date:
Friday, June 21, 2019
Info:

The “Smart” in “Smart Products” – whatever these products do – is based on electronics. Electronics is everywhere. This seminar provides basic insight in the technology and production processes of a key part of all electronics: the Printed Circuit Board that connects the electronic components in an electronic assembly. To understand the relationship between cost, quality and reliability of electronics, it is mandatory to have a basic understanding of the capabilities and the limitations of the PCB technology as well as the factors that drive cost and quality. This seminar provides a basic step towards this understanding.

Subscription:

Max. 20 participants. Not open to employees of PCB manufacturers or distributors. (All seats taken.)

Imec is een dienstenleverancier voor opleiding onder “kmo-portefeuille” : goedkeuringsnummer DV.O108298.

Date:
Tuesday, March 12, 2019
Info:

Internet-of-Things, Electronics Everywhere, self-driving cars, body-area-networks monitoring your health, etc. : ever increasing electronics complexity means more opportunities to fail and, therefore, intrinsically a reduced reliability.
During this seminar, Geert Willems of imec-cEDM will explain the “bathtub curve”, take you through failure mechanisms in electronics and show you why and how Physics-of-Failure is becoming the cornerstone of modern reliability engineering.
 

Training Content:

  1. Failure Probability/Reliability functions: “the bathtub curve”

- Early failure – constant failure rate – wear-out – meaning of MTTF – Weibull
- Constant failure rate modeling and why it is not suited for modern electronics.
- EDM-D-100: Failure opportunities and the reliability function R(T) of a PBA

  1. Basics of Physics-of-Failure

- The failure mechanism – the stress level – from stress to lifetime
- Accelerated testing: Norris-Landzberg et al. and why this is not Physics-of-Failure.
- Physics-of-Failure based testing

  1. Dominant interconnection failure mechanisms in electronics

- Solder joint failure
- PCB via failure
- Insulation failure: SIR – creep corrosion – (CAF - Sn-whiskers)

Subscription:

Send an e-mail with your coordinates to academy@imec.be

Date:
Tuesday, October 16, 2018
Info:


Elektronica is vandaag alomtegenwoordig. De basistechnologie voor het vervaardigen van een elektronische module is het solderen van elektronische componenten op een Printed Circuit Board (PCB) die de verbindingen tussen de componenten realiseert. De PCB en PCB assemblage technologie biedt heel veel mogelijkheden maar stelt ook bepaalde randvoorwaarden en vereist een goede ontwerpmethodiek om te komen tot kostefficiënte kwaliteitsproducten. Dit vergt enige basiskennis van deze technologieën.

Een korte “time-to-market” en een kostefficiënte industrialisatie van nieuwe producten vergt een goede communicatie tussen de ontwerp-, industrialisatie- en aankoopafdelingen enerzijds en de productie-eenheid anderzijds. Kennis bij de eerstgenoemde afdelingen omtrent de technologie en de gangbare industriële technieken voor de productie van PCB en PBA’s is hierbij een belangrijk element.

Aangezien heel wat bedrijven niet (meer) over eigen elektronische productiefaciliteiten beschikken, biedt imec’s Centre for Electronic Design & Manufacturing (cEDM) op regelmatige basis de mogelijkheid om in een namiddagsessie kennis te maken met de basistechnologie van PCB en PBA fabricage. Door deze sessie te organiseren in een PCB resp. PBA productieomgeving wordt de gelegenheid geboden om kennis te maken met de technologie in de praktijk.

Deze sessie is interessant voor iedereen die nood heeft aan een basiskennis van PCB en/of PBA technologie en productietechnieken. In het bijzonder denken we aan managers, verantwoordelijken en ingenieurs actief in het ontwerpen, industrialiseren en aankopen van elektronische modules evenals productlijn- en kwaliteitsverantwoordelijken die te maken krijgen met elektronische modules. Deze sessie is niet bedoeld voor professionals van EMS bedrijven.
 

Subscription:

Send an e-mail with your coordinates to academy@imec.be

Max. 20 deelnemers

Date:
Friday, March 23, 2018
Info:

Deze training kadert in het Electronic Design & Manufacturing programma. Organisatie met medewerking van imec academy.

Elektronica is vandaag alomtegenwoordig geworden. De basistechnologie voor het vervaardigen van een elektronische module is het solderen van elektronische componenten op een Printed Circuit Board (PCB) die de verbindingen tussen de componenten realiseert. De PCB en PCB assemblage technologie biedt heel veel mogelijkheden maar stelt ook bepaalde randvoorwaarden en vereist een goede ontwerpmethodiek om te komen tot kostefficiënte, kwaliteitsproducten. Dit vergt enige basiskennis van deze technologieën.

Een korte “time-to-market” en een kostefficiënte industrialisatie van nieuwe producten vergt een goede communicatie tussen de ontwerp-, industrialisatie- en aankoopafdelingen enerzijds en de productie-eenheid anderzijds. Kennis bij de eerstgenoemde afdelingen omtrent de technologie en de gangbare industriële technieken voor de productie van PCB en PBAs is hierbij een belangrijk element.

Aangezien heel wat bedrijven niet (meer) over eigen elektronische productiefaciliteiten beschikken, biedt het EDM programma op regelmatige basis de mogelijkheid om in een namiddagsessie kennis te maken met de basistechnologie van PCB en PBA fabricage. Door deze sessie te organiseren in de PCB resp. PBA productieomgeving zelf wordt de gelegenheid geboden om kennis te maken met de technologie in de praktijk.

Subscription:

Send an e-mail with your coordinates to academy@imec.be

Max. 25 deelnemers