TD-EDM : 1/10/2009 - 30/9/2011

Doelgroep

De TD-EDM richt zich tot ontwikkelaars, integratoren en producenten van Printed Board Assemblies (PBA). De totale doelgroep bestaat uit een 1500-tal bedrijven in Vlaanderen, waarvan 90% KMO’s. Deze bedrijven zijn grotendeels ontwikkelaars en integratoren die actief zijn in diverse sectoren, en een 50-tal ontwerp en productieleveranciers. De adviseurs van de voorafgaande TD’s hebben reeds meer dan 250 bedrijven van deze doelgroep bereikt met een technologische interventie-op-maat, en kennen de technologische vragen van de doelgroep zeer goed.

Uitdagingen en opportuniteiten van de doelgroep

De doelgroep wordt geconfronteerd met een hoge complexiteit van de toeleveringsketen en substantiële technologische veranderingen. De doelgroep beschikt over onvoldoende kennis om de snelle ontwikkelingen en de hoge complexiteit te kunnen volgen. Door de vaak toegepaste trial-and-error methodiek en het vertrouwen op ervaring lopen vele bedrijven ernstige risico’s op vlak van kwaliteit, betrouwbaarheid, kost en conformiteit met milieurichtlijnen van hun producten. Dit is bedreigend voor hun marktpositie.
Er is nood aan kennisdisseminatie van een meer geschikte methodiek en aan doorgedreven innovatie van de productontwikkelingmethodiek om productaspecten zoals kwaliteit en betrouwbaarheid drastisch te verbeteren tegen een competitieve kost. Deze op de IC-industrie geïnspireerde wetenschappelijke methodiek biedt een grote opportuniteit om de noodzakelijke stap van ervaringsgebaseerd naar een kennisgedreven elektronische productontwikkeling te zetten. Dit leidt

  • tot verbetering van de competitiviteit en groeimogelijkheden voor Vlaamse bedrijven in deze globaal groeiende sector,
  • tot een transformatie van bedrijven uit de doelgroep van louter toeleveranciers naar kennispartners en
  • een aanzet tot een globale transformatie van de traditionele PBA “MAAK”-industrie naar een moderne “KENNIS”-gedreven industrie.

Doelstelling van de dienstverlening

TD-EDM heeft als hoofddoelstelling om individuele bedrijven te ondersteunen met hoogtechnologisch advies over alle niet-elektrische aspecten (zoals betrouwbaarheid, kwaliteit, kostefficiëntie) van PBA’s. Dit advies kadert in product- en procesinnovaties zoals:

  • het invoeren van wetenschappelijk onderbouwde methoden bij het ontwerpen, kwalificeren en produceren van PBA
  • het gepast integreren van elektronica in nieuwe (niet-elektronische) toepassingen.

Verder levert TD-EDM technologisch inhoudelijke ondersteuning aan TIS-EDM en vertaalt de resultaten van het collectief onderzoek CO-PBA-DfX op maat van individuele bedrijven.
Ten slotte bevordert TD-EDM de samenwerking doorheen de Vlaamse elektronische toeleveringsketen op vlak van PCB/PBA technologie, ontwerp, kwalificatie, productie en productbetrouwbaarheid in nauwe samenwerking met de TIS-EDM.

De aanpak

TD-EDM zal jaarlijks tien innovatietrajecten starten die de ontwerp-, kwalificatie- en industrialisatiemethoden bij een individueel bedrijf gaan verbeteren. Deze niet-dienstverlening rond de uitbouw van een wetenschappelijke methodiek in de PCB/PBA-productontwikkeling is uniek in zijn multidisciplinair aanbod. De open innovatie aanpak van het collectief onderzoek zal individuele bedrijven toelaten om hun kennisopbouw drastisch te versnellen.

De impact

De economische waarde van TD-EDM voor de ontwikkelaars wordt geschat op 100 miljoen Euro per jaar plus 20 miljoen Euro kostenbesparing per jaar bij de elektronicaproducenten.
Daarnaast betekent het project een belangrijke economische waarde voor bedrijven met innovatieve toepassingen van elektronica buiten de elektronicasector.