TD-ELIAS2 : 1/7/2007 - 30/6/2009

Technologische dienstverlening

RoHS Service

Doelgroep

De doelgroep betreft alle bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerpen en fabriceren van elektronische producten en onderdelen inbegrepen de niet-elektronica OEM die elektronische onderdelen integreert in zijn product.

Probleemstelling bij de doelgroep

 • De doelgroep wordt geconfronteerd met een zeer complexe toeleveringsketen, een zeer competitieve markt, beperkte of geen eigen R&D middelen op het vlak van product design en kwalificatiemethoden en een snel ontwikkelende brede waaier van technologische opportuniteiten waarbinnen keuzes dienen gemaakt te worden met verstrekkende gevolgen voor het bedrijf.
 • De RoHS (Restriction of Hazardous Substances) richtlijn en de overgang naar loodvrije soldeermaterialen. De implementatie van de RoHS richtlijn is een zeer uitdagende en veeleisende taak voor de Vlaamse bedrijven en vooral voor de KMO’s. Het blijkt dat vele bedrijven nog een lange weg hebben af te leggen om volledig conform de RoHS richtlijn producten op de markt te brengen.
 • De implementatie van nieuwe milieumaatregelen en richtlijnen vanuit de EU leggen steeds meer randvoorwaarden op aan de productontwikkeling. Deze regelgeving is moeilijk te volgen voor heel wat bedrijven.
 • De link tussen ontwerp en productie (Design-for-Manufacturing) is voor veel bedrijven een probleem door de doorgedreven focus op de kernactiviteit en de uitbestedingtrend.
 • In grote mate ontbreekt een technisch-wetenschappelijk onderbouw en methodiek om de kwantitatieve relatie te leggen tussen het ontwerp en niet-functionele productaspecten.
 • Een technisch-wetenschappelijke kwalificatiemethodiek die in staat de levensduur en de betrouwbaarheid van een elektronisch product te voorspellen is een belangrijke uitdaging waarmee bedrijven uit de doelgroep in het loodvrije elektronicatijdperk geconfronteerd worden.

Zwaartepunten van de dienstverlening en de geplande activiteiten

De dienstverlening wil bedrijven die elektronische producten of modules ontwikkelen ondersteunen bij de omschakeling naar RoHS conform productontwerp- en productie in het bijzonder en het verbeteren van het fysisch[¹] productontwikkelingtraject dat volgt op het zuiver elektronisch ontwerp (elektrisch schema) in het algemeen. In de fysische productontwikkelingsfaze is een goede Design-for-X [²]- en kwalificatiemethodiek een belangrijke succesfactor. Veelal worden echter deze niet-elektrisch-functionele productvereisten minder goed beheerst door vele OEM. De noodzakelijke omschakeling naar RoHS conforme producten en productie vereist een aangepaste Design-for-RoHS/Design-for-Loodvrij Solderen methodiek. De nood aan een goede Design-for-X methodiek wordt hierdoor dan ook heel concreet voor een bedrijf.

De zwaartepunten van de dienstverlening en de geplande activiteiten zijn dan ook:

 • Een directe, generieke RoHS ondersteuning van bedrijven onder de vorm van de RoHS Service.
 • Het bewustmaken van bedrijven van de noodzaak en opportuniteiten geboden door een goede Design-for-X methodiek gecombineerd met een technisch-wetenschappelijk onderbouwde productkwalificatiemethodiek. Hiervoor wordt de RoHS problematiek en de RoHS Service als “kapstok” en “hefboom” gebruikt.
 • De voorbereiding van het uitbreiden van Design-for-RoHS/Design-for-Loodvrij ondersteuning naar meer algemene ondersteuning van het fysisch productontwikkelingtraject van bedrijven op het vlak van de ontwikkeling van elektronische modules (Printed Board Assemblies, PBA). De ondersteuning is gericht op Design-for-X richtlijnen en methodiek in het bijzonder Design-for-Manufacturing en D-f-Reliability en kwalificatiemethodiek, beiden gebaseerd op een technisch-wetenschappelijk onderbouw.

Verwachte resultaten

 • Kennisdoorstroming naar de industrie op het vlak van de RoHS richtlijn vereisten, de loodvrije assemblage, de kwaliteit- en betrouwbaarheidaspecten van RoHS conforme producten en de logistieke uitdagingen van de RoHS richtlijn zodat Vlaamse bedrijven kunnen voldoen aan de doelstellingen van de RoHS richtlijn en tegelijk in staat zijn om blijvend en bij voorkeur in toenemende mate kostefficiënte. kwaliteitsproducten op de EU markt te zetten.
 • Een toenemend bewustzijn van het belang van een goede Design-for-X methodiek en een responsabilisering van de ontwerpafdelingen met betrekking tot de niet-elektrisch-functionele aspecten van de elektronische productontwikkeling. 
 • Innovatie in het ontwerp- en kwalificatietraject van elektronische producten.
 

[¹] Met het fysisch productontwikkelingstraject van een elektronisch product bedoelen we die aspecten die de fysische realisatie van het product betreffen. Aspecten als component selectie, Printed Circuit Board selectie, interconnectietechnologie en interconnectiemateriaal selectie, leverancierselectie, layout, mechanica, prototyping, omgevingstesten, versnelde testen, enz. Dus niet: realisatie van het functionele elektrische schema, software, elektrisch ontwerpverificatie. Typisch start het fysisch productontwikkelingstraject bij het samenstellen van de stuklijst gevolgd door de layout. Maar reeds in de conceptfaze dient rekening gehouden te worden en keuzes gemaakt te worden betreffende de fysische productrealisatie.

[²] X: alle aspecten van het elektronische product dat valt buiten het elektrisch functionele zoals maakbaarheid, testbaarheid, betrouwbaarheid, enz., in het bijzonder het bijzonder ligt hier in eerste instantie de focus op RoHS conformiteit en loodvrij soldeerbaarheid.