Events

Date:
Tuesday, April 28, 2009
Info:


Kennis betreffende de technologie van Printed Circuit Board Assemblages (PBA), de productiewijzen, de materialen en onderdelen, de falingsmechanismen, de regelgeving, enz.
De versplintering van de elektronische toeleveringsketen maakt dat deze kennis verspreid is over heel wat spelers – OEM, ontwerphuizen, PCB fabricanten, PB Assemblagebedrijven, componentleveranciers. Door de technologische evolutie en nieuwe, dynamische milieurichtlijnen zoals RoHS is de complexiteit sterk toegenomen. Het opstellen van de noodzakelijke ontwerpregels en kwalificatiemethoden voor de kosteffectieve ontwikkeling en productie van kwaliteitselektronica overstijgt daardoor de mogelijkheden van het individuele bedrijf.
Het Electronic Design & Manufacturing programma wil hierop een antwoord bieden. Het sleutelwoord is samenwerking. Een samenwerking tussen de industrie, IMEC, Sirris en andere kenniscentra die leidt tot wetenschappelijk onderbouwde Design-for-X regels, ontwerphulpmiddelen en kwalificatiemethoden. Deze laten toe PBA van betere kwaliteit te ontwerpen die toch kostefficiënter kan geproduceerd worden, ook in onze regio.
X staat voor de niet-elektrisch functionele ontwerpaspecten zoals maakbaarheid, betrouwbaarheid, testbaarheid en conformiteit met de milieuregelgeving.

 EDM Launch Event

Presentations:

Pages